Στοιχεία επιχείρησης

Διαμερίσματα Ζούζουλα
Ιδιοκτησία: Γ. Ζούζουλας
Υπεύθυνος εκπρόσωπος : Δήμος Τετζεράκης
Μηλίνα Πηλίου
37006 Μαγνησία
Τηλ: 24230 66063
Mobil: 6974 289488
E-mail : info@zouzoulahouse.com
ΑΦΜ: 072752794
Αριθμος γνωστοποιησης 1105524

 

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS-Plattform)

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ΗΕΕ (Κανονισμός για την εξώδικη επίλυση online διαφορών καταναλωτών), οι επιχειρηματίες που πωλούν στους καταναλωτές από την 01.09.2016 υποχρεούνται να τοποθετήσουν μια σύνδεση με την κατάλληλη πλατφόρμα στη σελίδα σας (ξεχωριστά από τις επικεφαλίδες Συνθήκες και Επαφές).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο. 14 παρ. 1 ODR VO έχει έτοιμη μια πλατφόρμα για την επίλυση online διαφορών (OS), η οποία βρίσκεται κάτω από το  http://ec.europa.eu/consumers/odr/